arealegal

» Dret Mercantil
» Dret Tributari
» Dret Civil
» Dret Processal
» Dret Concursal
» Dret Administratiu
» Propietat Intel.lectual

Dret Tributari

L'àrea Fiscal està especialitzada en l'assessorament, tant d' empreses com de particulars, respecte qualsevol aspecte relacionat amb el Dret Tributari. Comptem amb una àmplia experiència en aquesta activitat, assessorant en temes com la fiscalitat general, planificació, confecció i revisió de l'impost de societats, IRPF i IVA, optimització d'operacions econòmiques i financeres, procediments i litigis en front l'Administració Tributària de l'estat, com l'autonòmica o local.