arealegal

» Dret Mercantil
» Dret Tributari
» Dret Civil
» Dret Processal
» Dret Concursal
» Dret Administratiu
» Propietat Intel.lectual

Dret Mercantil

La nostra activitat se centra en l’assessoria legal d’empreses, tant petites i mitjanes com a grans empreses, en àmbits com la constitució de societats, òrgans d’administració, pactes de socis, contractació mercantil, fusions i adquisicions, reestructuracions, tinença de secretaries i assessorament jurídic permanent a òrgans d’administració.